Formkrav vid gåvobrev gällande fastighet

2016-11-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är 2 syskon som fått lagfart på vår förälders hus Jag vet ej hur det gått till då mitt syskon fixat det självJag har ej fått se något gåvobrev, vet ej vad det står och har inte skrivit på något papperBorde jag ha skrivit på gåvobrevet ?kan det bli problem vid försäljning av huset?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller fastigheter finns det vissa lagstadgade formkrav för överlåtelser, dessa regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Enligt 4 kap. 1 § 1 st. JB ska en överlåtelsehandling avseende fast egendom uppfylla följande krav:

SkriftlighetUnderskrivet av gåvogivaren och gåvomottagarenUppgift om köpeskilling (i detta fall uppgår denna till noll eftersom det rör sig om en gåva)Överlåtelseförklaring av gåvogivaren

Enligt 4 kap. 1 § 3 st. JB är överlåtelser som inte uppfyller dessa krav ogiltiga och enligt 4 kap. 29 § JB följer att detta även gäller för gåvor. Således råder jag dig att snarast försöka få tag på gåvobrevet och skriva under detta, det finns en risk att du inte ses som civilrättslig ägare vid en ev. försäljning och då inte får ta del av köpeskillingen när fastigheten säljs.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85478)