Formkrav vid gåva av bostadsrätt

2017-12-19 i Gåva
FRÅGA
Hej, Min mamma upprättade 2013 ett gåvobrev där hon gav mig och min syster sin lägenhet.Dock ser hon nu att två kryss ej är ifyllda, dvs "ska ej vara förskott på arv" samt värdeökning ska tillfalla gåvotagaren".Hur kompletterar man dessa uppgifter för att det ska gälla juridiskt? Räcker det med ett separat papper som hon signerar?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Ett gåvobrev är ett uttryck för ett gåvoavtal. Precis som med alla andra avtal kan avtalsparterna när som helst ändra villkoren för avtalet. Dock bör inte bara din mamma underteckna gåvobrevet på nytt. I en bilaga eller direkt i avtalet, beroende på vad som är lämpligast, bör ni på ett tydligt sätt framhålla att de glömda ikryssade rutorna ska vara ikryssade t.ex. genom att kryssa i dem, att alla undertecknar handlingar och anger datum som bekräftelse på att ni alla godtar gåvobrevet med dess ändrade innehåll.

Ett gåvobrev bör innehålla en precisering av avtalsobjektet, avtalsvillkor, avtalsparter och samtliga parters underskrifter, som bekräftelse på att alla godkänner avtalets innehåll, åtföljt av datum. Om dessa uppgifter framkommer genom ett dokument eller flera ska inte spela någon roll så länge det är tydligt vad ni kommit överens om. Tydlighetskravet är särskilt viktigt när ett av villkoren för gåvan är att det inte ska räknas som ett förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Jag måste uppmärksamma er på att när det är en bostadsrätt som ges bort blir inte gåvan juridiskt giltig förrän bostadsrättsföreningen underrättats om gåvan. Ur bevissynpunkt bör även underrättelsen dokumenteras och bifogas till gåvobrevet. Som komplettering till gåvobrevet bör ni alltså kontakta bostadsrättsföreningen och säga att nyttjanderätten till lägenheten tillkommer dig och din syster. Detta följer, dock väldigt otydligt, av 3 kap. 3 stycket gåvolagen och av avgöranden från Högsta domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97608)