Formkrav vid fastighetsköp

2014-12-09 i Fastighet
FRÅGA
1. En tomt är till salu 2. Jag kontaktar mäklaren som anger priset via mail 3. Jag accepterar priset och meddelar att jag kan ge en kontantinsats 4. Mäklaren ber om våra personnummer och ska skicka förslag på kontrakt. Då anser jag att vi har kommit fram till en överenskommelse och en accept. Nu efter detta så startar mäklaren helt plötsligt en budgivning. Det hade inte informerats innan om någon budgivning så detta anser jag är bedrägligt beteende och ett avtalsbrott. Kan det anmälas som avtalsbrott eller till KO etcetera?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår dig avsåg du att köpa en bit mark dvs. en fastighet dvs. fast egendom. Det avtal som skulle ha kommit till stånd hade varit ett avtal om köp av fast egendom. Vid köp av fast egendom måste vissa formkrav vara uppfyllda för att ett avtal ska anses vara slutet, dessa finns i 4 kap 1 § JB Jordabalk (1970:994). Bland annat ska köpehandlingen undertecknas, innehålla en överlåtelseförklaring och uppgifter om köpeskillingen. 

Av din text kan jag konstatera att dessa formkrav inte har uppfyllts varför ni inte har slutit ett avtal. På grund av detta kan det inte bli fråga om ett avtalsbrott, det kan inte heller bli fråga om bedrägligt beteende. Resonemanget hade sett helt annorlunda ut om det hade rört sig om någon annan typ av egendom (lös egendom). Vad gäller just fast egendom, som i detta fall, är formkraven helt styrande vad gäller avtalets slutande. Slutsatsen blir alltså, som grundas på de uppgifter du uppgivit, att mäklaren inte har gjort något olagligt.  

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (489)
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?
2020-06-30 Granne har sågat ned två träd - stämning
2020-06-30 Hur går jag tillväga för att ge min del av en fastighet till mitt barn?

Alla besvarade frågor (81688)