Formkrav vid borgensåtagande?

2018-05-02 i Formkrav
FRÅGA
Borgensåtagande. Min son står som etta på sin första hyreslägenhet men då jag inte har till räcklig inkomst och hans pappa är död så kan vi inte gå i borgen för honom. Min dotter, hans syster kommer att gå i borgen under en kort tid då min son kommer att få sin första inkomst under sommaren. Nåväl nu är min dotter i Asien på semester och jag undrar då om en tillfälligt underskrift via skanner, fax eller foto kan gälla tillfälligt? Inflytt 1 juni, hon kommer hem den 11:e juni. Gäller kommunalt bostadsbolag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

Bestämmelserna om borgen är relativt få men återfinns i 10 kap. 8 - 12 §§ handelsbalken. Lagbestämmelserna är dispositiva vilket innebär att ni och bostadsbolaget kan avtala om att andra villkor än lagbestämmelserna ska gälla.

Man skiljer på enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen (10 kap. 8 § HB) innebär i korthet att din dotter inte nödgas betala för än din son helt saknar betalningsförmåga. Dock är proprieborgen (10 kap. 9 §) den absolut vanligaste formen av ett borgensåtagande och innebär att bostadsbolaget kan vända sig till både din dotter och din son för att få betalt så fort som fakturan förfallit till betalning. Att det är en proprieborgen framgår oftast av att det på kontraktet stadgas att "man ingår borgen såsom för egen skuld".

Formkrav för ett borgensåtagande?

Det finns inget formkrav för ett borgensåtagande, d.v.s. att det är upp till er och bostadsbolaget att avgöra hur borgensåtagandet ska ingås. Det finns inga legala hinder för att en underskrift skickad per mail skulle vara någonting annat än giltig, dock är det upp till bostadsbolaget att bestämma om de godtar borgensåtagandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)