FrågaAVTALSRÄTTFormkrav02/05/2018

Formkrav vid borgensåtagande?

Borgensåtagande. Min son står som etta på sin första hyreslägenhet men då jag inte har till räcklig inkomst och hans pappa är död så kan vi inte gå i borgen för honom. Min dotter, hans syster kommer att gå i borgen under en kort tid då min son kommer att få sin första inkomst under sommaren. Nåväl nu är min dotter i Asien på semester och jag undrar då om en tillfälligt underskrift via skanner, fax eller foto kan gälla tillfälligt? Inflytt 1 juni, hon kommer hem den 11:e juni. Gäller kommunalt bostadsbolag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

Bestämmelserna om borgen är relativt få men återfinns i 10 kap. 8 - 12 §§ handelsbalken. Lagbestämmelserna är dispositiva vilket innebär att ni och bostadsbolaget kan avtala om att andra villkor än lagbestämmelserna ska gälla.

Man skiljer på enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen (10 kap. 8 § HB) innebär i korthet att din dotter inte nödgas betala för än din son helt saknar betalningsförmåga. Dock är proprieborgen (10 kap. 9 §) den absolut vanligaste formen av ett borgensåtagande och innebär att bostadsbolaget kan vända sig till både din dotter och din son för att få betalt så fort som fakturan förfallit till betalning. Att det är en proprieborgen framgår oftast av att det på kontraktet stadgas att "man ingår borgen såsom för egen skuld".

Formkrav för ett borgensåtagande?

Det finns inget formkrav för ett borgensåtagande, d.v.s. att det är upp till er och bostadsbolaget att avgöra hur borgensåtagandet ska ingås. Det finns inga legala hinder för att en underskrift skickad per mail skulle vara någonting annat än giltig, dock är det upp till bostadsbolaget att bestämma om de godtar borgensåtagandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”