Formkrav vid arvsavstående/arvsavsägelse

2016-03-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Arvs avtagande. Hej vi är 3 syskon där vår mor nyligen gått bort. 2 av oss har valt att inte ärva vår mor och vi alla 3 kan intyga att vår mor kände till och accepterade det. Men det finns inget testamente om detta. Hur kan man gå vidare då alla är överens.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv, arvsavsägelse etc. finner du i ärvdabalken (ÄB).

En arvinge behöver inte ta emot ett arv om den så inte önskar. Barn till arvlåtaren, s.k. bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB, kan avsäga sig arvet i sin helhet eller enbart avstå arvet i vissa situationer.

Arvsavsägelse
Arvsavsägelse innebär att man frånsäger sig sitt arv. För att avsäga sig sin arvsrätt ska man göra detta skriftligen enligt 17 kap. 2 § ÄB. I den skriftliga handlingen ska personen uttrycka sin vilja att avstå arvet. Fler formkrav än dessa har ej uppställs i lagen. En avsägelse kan alternativ ske genom ett godkännande av testamente, se 17 kap. 2 § ÄB.

Arvsavstående
Arvsavstående innebär konkret att man tackar nej till arvet i sin helhet och att man då avstår arvet till förmån för någon annan. Även här gäller ovanstående formkrav enligt 17 kap. 2 § ÄB, d.v.s. att ett arvsavstående ska ske genom en viljeförklaring. Om arvskifte inte har skett ska dödsboet meddelas om arvsavståndet, m.a.o. ska underrättelsen ske till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn. Saknas boutredningsman ska dödsbodelägarna underrättas istället. Arvsavståendet ska antecknas i bouppteckningen.

Sammanfattningsvis
I ditt fall framgår det inte om dina syskon önskar att göra ett arvsavstående eller en arvsavsägelse men i vart fall ska formkraven i 17 kap. 2 § ÄB beaktas. Då testamente saknas och er mor har avlidit ska dödsboet meddelas om arvsavståendet, d.v.s. dödsbodelägarna alternativt boutredningsmannen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (316)
2020-11-28 Arvsavstående efter dödsfall
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

Alla besvarade frågor (86657)