Formkrav vid äktenskapsförord

FRÅGA
hej jag ska gifta, finns man kan skriva äktenskapsord? vad finns kanske det finns reglaa kanske man hur man ska skriva. måste man bestämma vilka lagor och reglar man kan ha i äktenskapsord?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, man kan skriva ett äktenskapsförord om man önskar göra egendom till enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, enligt 7:1 ÄktB. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man göra egendom till enskild egendom. 7:2 1 st. 1 pt. ÄktB.

Äktenskapsbalken föreskriver inte hur ett äktenskapsförord ska skrivas och därför är det upp till parterna att skriva den hur man vill. Det finns dock vissa formkrav som man ska uppfylla för att den ska kunna uppfylla lagens krav på vad som utgör ett äktenskapsförord. Dessa krav är att den ska upprättas skriftligen, vara daterad och undertecknad av makarna eller de blivande makar, 7:3 2 st. ÄktB. Därefter ska det skickas in till skatteverket för att registreras, 7:3 3 st. ÄktB. Du kan därför bortse från att ange lagar i äktenskapsförordet, som du ställde i din fråga. Sådant är inte nödvändigt.

Ett äktenskapsförord kan se ut på olika sätt eftersom tanken är att parterna ska få möjligheten att disponera över innehållet. Man har möjlighet att göra all egendom till enskild egendom (absolut äktenskapsförord) eller så kan man göra viss egendom till enskild egendom medan annat förblir giftorättsgods.

Ett bra äktenskapsförord är ett sådant som undanröjer otydligheter som kan skapa förvirring och tolkningssvårigheter vid en eventuell bodelning. Av den anledningen är det viktigt att Ni bestämmer syftet med äktenskapsförordet och vad Ni vill uppnå innan ni skriver ett äktenskapsförord.

Jag skulle vidare hänvisa Er till en av våra betalda tjänster som erbjuder hjälp med att upprätta äktenskapsförord under avtalsfliken på vår hemsida för 795 kr.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll