Formkrav testamente

2017-03-01 i Testamente
FRÅGA
Hej hur formulerar man ett testamente så det blir juridiskt rätt? Min man o jag är gifta med särkullbarn på varsitt håll och ett gemensamt barn, alla vuxna. Vi äger ett hus och vi vill ju vara säkra på att sitta kvar i det när en av oss avlider. Räcker det med att skriva följande:"Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Det är vår vilja att särkullbarn inte ska begära och erhålla sin laglott. Skulle särkullbarn ändå begära och erhålla sin laglott har det barnet erhållit sitt fulla arv och är uteslutet från ytterligare arv"Undrar om detta även täcker vår fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Regler om testamente återfinns i ärvdabalken (1958:637) här

Ett testamente ska vara utformat så att testamentatorns vilja är tydlig och testamentet ska sedan tolkas i enlighet med testatorns vilja här. Jag tycker din formulering är helt tydlig och inte lämnar utrymme till alternativa tolkningar. Fastigheten kommer vara inkluderad om du lämnar formuleringen enligt ovan.

Det finns vissa formkrav som ska beaktas vid uppförande av testamente, som är viktiga att du iakttar så att testamentet inte blir overksamt.

Det ska framförallt upprättas skriftligen med två samtidigt närvarande vittnen som vittnar till att ni skriver under testamentet. Vittnena skall även de skriva på dokumentet här. Det är också viktigt att vittnena inte är under femton år eller lider av en grövre psykisk störning. Vittnena får inte heller vara testatorns make, sambo, nära släkt eller vara svåger samt vissa andra närstående personer här

Sammantaget är din testamentsformulering fullgod och testamentet kommer vara giltigt så länge du följer de övriga formkraven som gäller vid testamentes upprättande.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94568)