Formkrav på hyresavtal

Hej. Jag vill hyra ut mitt radhus till en privatperson. Hyresavtalet har jag skrivit ut på blocket.se. Om jag och hyresgästen skriver på avtalet, räcker detta som officiell handling eller har det ingen betydelse om det är inte attesterat av en jurist? Till exempel om hyresgästen inte uppfyller avtalets villkor, har jag rätt att ringa polisen/stämma?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkrav på hyresavtal

Det finns inga formkrav för ett hyresavtal vilket innebär att ett hyresavtal är giltigt både om det ingås muntligt eller skriftligt. Undantaget är om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska upprättas skriftligt enligt 12 kap. 2 § 1 stycket jordabalken. Att inga formkrav finns innebär även att det inte finns krav på att ditt hyresavtal ska vara bevittnat av en jurist eller liknande.

Vad har hyresavtalet för funktion?

Det som kan ha betydelse om hyresavtalet är skriftligt eller muntligt är ur bevissynpunkt. Det vill säga om tvist uppstår fungerar ditt skriftliga avtal som bevismedel för att hyresförhållande föreligger samt vilka villkor som du och din hyresgäst har avtalat om. Om du och din hyresgäst inte kommer överens kan du vända dig till hyresnämnden angående vissa ärenden (se här). I de fall hyresnämnden inte kan avgöra i din tvist ska du vända dig till tingsrätten eller Kronofogden (i fråga om avhysning).

Ringa polisen

Att kontakta polisen är inget du ska göra i första hand om inte ditt ärende berör anmälan om brott eller om en olycka inträffat m.m. (se här). Att ringa polisen för att avhysa är heller inget bra alternativ. Eftersom avhysning är en civilrättslig tvist och en hyresgäst begår inget brott genom att vägra att avflytta. Du behöver därför ha ett myndighetsbeslut som fastställer hyresgästens skyldighet att avflytta innan en sådan tvångsåtgärd vidtas.

Med vänliga hälsningar,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”