Formkrav på hyresavtal

2016-08-11 i Formkrav
FRÅGA
Skall hyra ut mitt hus till en bekant i ett år . Räcker det med ett muntligt avtal eller skall det skrivas ett kontrakt?Om det skrivs ett kontrakt "privat" utan jurist är det lagligt giltigt ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal regleras i 12 kap Jordabalken. Du hittar lagen här. Av JB 12 kap. 2 § framgår att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresgästen eller hyresvärden begär det. Om varken du eller din bekanta begär att avtalet upprättas skriftligen går det alltså lika bra att endast avtala muntligt vad som gäller. Mitt råd till er är dock att upprätta det skriftligt, eftersom ett skriftligt kontrakt minskar risken för att ni missförstår varandra och på så vis blir osams om vad ni egentligen avtalat.

Inte heller krävs det att ni anlitar en jurist att skriva avtalet åt er, det är bindande och lagligt även utan juridisk hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (84351)