Formkrav på gåvobrev och offentlig försäljning

2015-02-19 i Fastighet
FRÅGA
Min man (f. 1932) och hans två äldre systrar (1926 resp. -27) ärvde efter deras mors bortgång 1991, en liten sommarstuga. Tomt ca1700 m2, stuga ca 25 m2. På tomten finns även ett utedass, en gammal verkstad som fungerat som extra sovstuga (fallfärdig) samt ett plåtskjul, förråd/vedbod.Stugan står i ett skogsområde ca 2 km ovanför en by med ca 1500 inv. Inget vatten i närheten, stugan är ej utrustad med el och vatten. Sparsamt isolerad. 1992 fick min man äldsta systerns del, tyvärr endast muntligt. Det dröjde till 2010 när vi åkte till Småland, som han fick skriftligt, ett undertecknat och bevittnat gåvobrev. hennes då 47-årige son var med, dottern kom dagen efter. Båda säger att mamma under många år sagt att, "min bror skall ha min del av stugan". Tyvärr hade hon inte berättat detta för den yngre systern som därefter beskyller oss för att ha lurat till oss stugan. Hon har också sagt upp all kontakt med oss. Hon har nu låtit värdera fasth. värdet enl. detta är 135000,- kr.Hon har nu för avsikt att försöka sälja sin del, alt. sälja hela fasth. Vi har tillfört värden för ca 50000,- kr de senaste 10 åren. Vi vill gärna ha kvar vår del, men har inte råd att lösa ut henne till det pris hon begär. Hon har också varje sommar medd. när de skall ha stugan trots att de inte varit där, vi har fått finna oss i att hon styr. Hon har ett barnbarn som är jurist vilket hon påpekat. Vad ska vi göra? I stora drag vad det handlar om fastän flera tecken skulle behövas.
SVAR

Hej och tack för din fråga. Tack för du att vänder dig till Lawline.

Jag kommer i detta svar reda ut vad som gäller i detta ärende om vem som äger vad. Vidare kommer jag lämna en rekommendation om vad ni kan göra för att verkligen reda ut ägandefrågan.

Den första rättsfrågan att besvara i din fråga är huruvida den gåva av fastigheten som skedde 1992, dvs ett år efter arvet, är sakrättsligt och därmed arvsrättsligt gällande. Eftersom att det rör sig om en fastighet finns speciella formkrav om vad som gäller vid gåvor, se JB 4:1 samt 4:29 JB. För att gåvan ska vara juridisk gällande krävs att gåvobrevet, som skall vara skriftligt, ska innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om; det ska finnas en gåvoförklaring från givaren till mottagaren; samt både gåvomottagarens och gåvogivarens underskrifter.

Eftersom att gåvan av fastigheten 1992 skedde muntligen är formkraven inte uppfyllda. Vi måste därför kolla om gåvan med det skriftliga gåvobrevet är gällande. Innehåller den fastighetens uppgifter, gåvoförklaring från den äldsta systern till din man. samt de bådas underskrifter är gåvan gällande. I ett sådant fall är 2/3 av stugan din mans då den äldsta systern del på 1/3 har givits till honom som gåva. I ett annat fall, om gåvobrevet inte uppfyller formkraven, skall den avlidna äldsta systerns del på 1/3 delas mellan din man och den yngre systern, dvs att din man och den yngre systern numera äger hälften var.

Vill ni att den lokala tingsrätten ska prova äganderättsfrågan, är det möjligt för er att väcka en så kallad fastställelsetalan där det utreds bland annat om gåvobrevet är giltigt och om din man är ägare till 2/3 till huset.

Innehåller gåvobrevet det jag precis nämnde, är det giltigt och innebär att din man ägar 2/3 av huset. 1/3 ägs i ett sådant fall av den yngre systern. Min rekommendation i ett sådant fall är att ni erbjuder den yngre systern 1/3 av fastighetens värde. Är detta ett erbjudande som hon inte accepterar är det möjligt att begära att fastigheten ska försäljas på offentlig auktion hos Kronofogden. Vid denna auktion kan ni därmed ropa in fastigheten och bli ägare av hela fastigheten. En nackdel med denna metod, utöver att det tar en del tid, är att även andra kan vara med och lägga bud på fastigheten vilket eventuellt kan höja priset. En fördel är dock att samägandet till fastigheten upphör. Försäljning av samägda fastigheter på offentlig auktion regleras i 6 § samäganderättslagen.

Jag hoppas jag svarade på dina frågor och jag önskar dig en bra dag.

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (492)
2020-07-15 Vem bestämmer över häcken mellan min och grannens tomt?
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?

Alla besvarade frågor (81929)