Formkrav på gåva av fastighet samt förskott på arv

2016-11-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min far vill överlåta sitt hus till min yngre bror genom en gåva. Hur går proceduren till med tanke på att han har fler barn.O kostar överlåtelen något?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din far vill överlåta ett hus till en av sina söner så görs detta genom att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet måste uppfylla formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken (JB) eftersom den regeln även gäller för gåvor enligt 4 kap. 29 § JB.

Formkraven är följande; skriftligt, undertecknat av gåvogivaren och gåvomottagaren, överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskilling (som i detta fall blir noll), samt beteckning på den fastighet det gäller. Gåvobrevet bör även bevittnas av två utomstående personer, annars kommer gåvomottagarens lagfartsansökan att förklaras vilande. Att upprätta gåvobrev kostar i sig ingenting. Däremot kan det tillkomma en kostnad när gåvomottagaren ansöker om lagfart.

Eftersom du skriver att fin far har fler barn så kan regeln om förskott på arv bli tillämplig, 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Detta innebär att när er far så småningom går bort så ska värdet på fastigheten räknas av från det arv som den sonen skulle ha fått. Värderingen sker vid gåvotillfället, varför det är det nuvarande värdet som ska räknas bort, 6 kap. 3 § ÄB.

Dock, om din far skriver i gåvobrevet att det inte ska räknas som förskott på arv, så ska det inte heller göra det. Då kommer den son som fick fastigheten även få ta del att arvet som vanligt.

Sammanfattningsvis så ska din far upprätta ett gåvobrev i enlighet med de formkrav jag beskrivit ovan. Detta gåvobrev bör även bevittnas av två utomstående personer. Gåvan kommer vid en framtida arvsituation att anses som förskott på arv, varför värdet på fastigheten vid gåvotillfället ska räknas av från det arv den sonen som får fastigheten skulle ha fått. Dock gäller detta inte om det står i gåvobrevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85448)