Formkrav på avtal om bilförsäljning

2017-04-26 i Formkrav
FRÅGA
Hej,vill använda digitalavtals hantering vid försöljning av min bil är det juridiskt bindande?Om jag använder en digital Internet tjänst vad ska tjänste ha för säkehet för att det skall blir rätt juridiskt?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln inom avtalsrätten är att ett avtal inte behöver ha viss form för att vara bindande. Endast i undantagsfall måste ett avtal ha viss form. Till exempel måste fastighetsförsäljningar vara skriftliga avtal. Vad gäller försäljning av bil finns inga regler om formen på avtalet. Rent juridiskt är alltså ett muntligt avtal lika giltigt och bindande som ett skriftligt avtal. Däremot är ett skriftligt avtal i regel bättre eftersom det är lättare att i efterhand bevisa vad som faktiskt avtalades vid eventuell avtalstvist.

Jag är dessvärre inte tillräckligt insatt i tjänsten du talar om så jag vet inte helt säkert hur de brukar säkerställa att avtalen blir juridiskt korrekta. Det som dock generellt gäller är att ett avtal ingås genom att part A lämnar ett anbud (avtalsförslag) varpå part B lämnar en accept på anbudet. Det är då viktigt att tjänsten inte medger att part B kan ändra något i anbudet innan denne accepterar eftersom det då blir en så kallad oren accept. Lämnar man en ren accept, dvs man accepterar delar av anbudet men tar bort/lägger till något villkor, utgör det istället ett nytt anbud (då från part B till part A). Jag kan även tänka mig att det är juridisk synvinkel blir viktigt hur avtalsparterna signerar avtalet (lämnar accept). Om man t.ex. signerar genom Bank-ID kan man känna sig säker på att det verkligen är den man vill sälja bilen till som också accepterar anbudet. Man ska alltså inte kunna hävda att någon annan slutit avtal å ens vägnar om denne person inte har fullmakt att göra så. Den kanske viktigaste säkerhetsaspekten som man alltid ska ha i åtanke vid avtalsbindning är att parternas verkliga vilja ska komma till uttryck. Om du tycker att avtalsförslaget, som tjänsteföretaget förmedlar, i någon mån är otydligt bör du se till att otydligheten korrigeras innan du signerar.

Slutligen bör nämnas att avtalet i sig är det absolut starkaste bevismedlet vid en eventuell framtida tvist. Det är därför viktigt att du tar reda på hur avtalet arkiveras. Det kan vara klokt att se till så att tjänsteföretaget kan ge dig en kopia på avtalet eller på annat sätt säkerställa att du i framtiden kan komma åt det även efter att du slutat betala för tjänsten.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (174)
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?
2021-07-03 Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (94276)