Formkrav - gåvobrev för fastighet och namnteckning

2018-01-24 i Gåva
FRÅGA
Vad gäller för bevittnande av gåvobrev?Två personer har bevittnat ett gåvobrev av en fastighet mellan makar men där endast den ene av vittnena förtydligat båda vittnenas namnteckning.Får man göra så?Är handlingen giltig?Om jag skriver under något med min namnteckning kan någon annan förtydliga den för min räkning?Verkar inte helt säkert.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För gåvobrev gällande fastigheter finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt i 4 kap. Jordabalken (JB). Samma formkrav som vid köp av fastighet gäller enligt 4 kap 29§:

Gåvobrevet måste vara skriftligtDet måste innehålla en beskrivning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som gåva till gåvotagaren, samt hur stor del av fastigheten som överlåtsDet måste skrivas under av både gåvogivaren och gåvotagaren

Det finns alltså inget krav på att gåvobrevet måste bevittnas för att vara giltigt och är ovanstående punkter uppfyllda är det en giltig handling. Däremot krävs att gåvobrevet bevittnas av två vittnen för att gåvotagaren ska kunna få lagfart på fastigheten (20 kap. 7 och 8§§).

För själva underskrifterna finns inga särskilda lagreglerade krav, utan det blir mer en fråga i bevishänseende. Det bör kunna säkerställas att det är just respektive part som har skrivit under handlingen för att den ska vara giltig. Ser underskrifterna ut som de underskrifter parterna vanligen använder bör det vara tillräckligt för att kunna säkerställa partens identitet, trots att någon annan sedan har skrivit namnförtydligandet.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (766)
2022-01-20 Får man ge bort aktier i ett företag som visat minusresultat?
2021-12-30 Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?
2021-12-28 Är det fråga om en gåva när givaren kräver betalt? Och vad gäller vid kvittning?
2021-12-17 Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?

Alla besvarade frågor (98657)