Formkrav gåvobrev

2015-04-30 i Formkrav
FRÅGA
Om ett gåvobrev effterdateras är det då ogiltigt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det framgår inte vad gåvobrevet avser för slags gåva. Om gåvan rör en fastighet finns det vissa formkrav i Jordabalken som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Om gåvan avser pengar, en sak eller liknande finns det inga formkrav och gåvan kan ske formlöst, dvs helt utan gåvobrev. Om den som gett gåvan vill att ett särskilt villkor eller förbehåll ska kopplas till gåvan så måste det framgå av ett gåvobrev och då krävs ett sådant. Men inte heller i dessa fall är det några formkrav på hur gåvobrevet ska se ut.

Så utan mer information än i frågan så är svaret troligen nej, gåvan blir inte ogiltigt för att ett gåvobrev efterdateras. Själva gåvobrevet i sig blir generellt sett inte heller ogiltigt. Vad gäller fastighet räknas inte datering upp som ett formkrav i JB 4 kap. 1 § men det borde vara väldigt ovanligt att ett gåvobrev avseende gåva av en fastighet inte dateras så jag antar att din fråga inte avser en fastighet.

Vänligen,Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (180)
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98481)