Formkrav gåva fastighet

2016-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har fått ett gåvobrev av min far då jag har fått halva fritidshuset som han äger.Gåvobrevet är undertecknat av honom och mig och 2 personer har bevittnat med namnteckning.Min fråga är därför; räcker det som "bevis" på att jag äger halva fastigheten, eller krävs något annat intyg?Med vänlig hälsningTherese
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Gåvobrevet räcker gott som bevis under förutsättning att det uppfyller formkraven som uppställs i 4 kap. 1 § jordabalken vid överlåtelse av fast egendom. I bestämmelsen uppställs vid gåva krav på (1) underskrift av båda parter, (2) uppgift om köpeskilling (gåva i ert fall) samt (3) en överlåtelseförklaring (t.ex. "ger fastighet 11:1 till Therese")

Du får jämföra med det gåvobrev du har fått för att se efter om dessa formkrav är uppfyllda.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85207)