Formkrav gåva fastighet

2016-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har fått ett gåvobrev av min far då jag har fått halva fritidshuset som han äger.Gåvobrevet är undertecknat av honom och mig och 2 personer har bevittnat med namnteckning.Min fråga är därför; räcker det som "bevis" på att jag äger halva fastigheten, eller krävs något annat intyg?Med vänlig hälsningTherese
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Gåvobrevet räcker gott som bevis under förutsättning att det uppfyller formkraven som uppställs i 4 kap. 1 § jordabalken vid överlåtelse av fast egendom. I bestämmelsen uppställs vid gåva krav på (1) underskrift av båda parter, (2) uppgift om köpeskilling (gåva i ert fall) samt (3) en överlåtelseförklaring (t.ex. "ger fastighet 11:1 till Therese")

Du får jämföra med det gåvobrev du har fått för att se efter om dessa formkrav är uppfyllda.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88128)