Formkrav för uppsägning av bostadsarrende?

2019-12-12 i Arrende
FRÅGA
Säga upp bostadsarrende.Vilka formella krav finns för att vi som markägare ska kunna säga upp ett bostadsarrende, skrivet på 49 år varav 18 återstår.Hur gör vi det praktiskt?Vanligt brev där vi skriver att härmed säger vi upp avtal XX?Mvh
SVAR

Hejsan!

Formkraven
Formkraven för en uppsägning av ett arrendeavtal framgår av 8 kap 8 § jordabalken (1979:994). Enligt denna paragraf ska uppsägningen vara skriftlig och delges den som söks för uppsägning, emellertid finns det inte något hinder mot att parter muntligen enas om att frånfalla ett avtalat skriftkrav. Särskilda regler om bostadsarrende stadgas i 10 kap jordabalken, men tar inte upp andra formkrav som måste vara uppfyllda. Är både överens om att den ska sägas upp så kan ni som sagt ovan skippa skriftkravet. Emellertid, om det endast är ni som vill säga upp arrendet så rekommenderar jag att upprätta ett skriftlig avtal för att inte framtida tvister ska uppkomma. Om ni har kommit överens om separata uppsägningstider så ska detta följas.

Delgivning
Kan du inte ge uppsägningen personligen så kan du, som du redan nämnt, skicka uppsägningen via brev där det står att ni säger upp avtalet, emellertid enligt 8 kap 8 § 3 st ska uppsägningen skickas genom rekommenderat brev. Du ska även lämna ett exemplar till en vuxen i personens hushåll eller till ett kontor där personen driver en rörelse. Om du inte hittar någon att lämna uppsägningen till ska du i sådant fall bara lämna uppsägningen i personens brevlåda. Har du följt dessa steg är uppsägningen avklarad. Det borde alltså innebära att det räcker med din underskrift på själva dokumentet.

Med vänliga hälsningar.

Har du ytterligare funderingar som gäller frågan och som du tycker att du inte har fått svar på så är du välkommen att skriva till binh.tran@lawline.se

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93065)