Formkrav för upprättande av nödtestamente

2016-07-06 i Testamente
FRÅGA
Hej. Ska ha bouppteckning efter min avlidna far. Kom fram ett handskrivet testamente där min far testamenterar en summa pengar till min dotter. Person numret på min dotter stämmer inte och det är inte daterat och underskrivet av min far. Skulle bevittnas av två personer men ingen har skrivit någon namnteckning, varken min far eller dom som bevittnar. Min far har inte skrivit under och ingen har bevittnat. Har ett sådant papper någon juridisk bindning. Min boupptecknare pratar om att handlingen eventuellt kan anses vara ett muntligt eller skriftligt sk nödtestamente. ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB) som du finner här.

Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara samtidigt när testatorn skriver under testamentet eller då denne vidkänns sin underskrift och vittnena ska själva skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Om testatorn är sjuk eller på grund av annat nödfall är förhindrad att upprätta testamente enligt dessa formkrav finns möjlighet för testatorn att upprätta ett så kallat nödtestamente. Det har ansetts att kravet på att en nödsituation ska föreligga inte bör sättas allt för strängt. Bedömningen sker från arvlåtarens ståndpunkt och om situationen varit sådan att denne haft fog att anse det nödvändigt att frångå huvudregelns formkrav.

Det finns två former av nödtestamenten: muntligt testamente och holografiskt testamente. Ett muntligt testamente innebär att testatorn förordnar om sin kvarlåtenskap muntligt inför två samtidigt närvarande vittnen. Ett muntligt testamente kan upprättas i anslutning till skriftliga anteckningar, vad som gör ett testamente till skriftligt är underskriften. En testator kan alltså genom muntliga uttalanden förklara att en handling innefattar hans yttersta vilja och testamentet blir då att bedöma enligt reglerna om muntligt testamente. Ett holografiskt testamente innebär att testatorn själv upprättar och undertecknar en skriftlig handling. Ett holografiskt testamente skiljer sig från ett vanligt testamente på så sätt att det inte kräver att några vittnen närvarar. Ett nödtestamente blir ogiltigt när tre månader har passerat från och med den eventuella dag en testator återigen blir kapabel att upprätta ett testamente i vanlig ordning (10 kap. 3 § ÄB).

I ditt fall innebär detta tyvärr att din fars testamente inte är giltigt. Hans testamente uppfyller nämligen varken formkraven för ett muntligt eller ett holografiskt testamente. För att hans testamente skulle uppfylla formkraven för ett muntligt testamente hade två vittnen samtidigt behövt bevittna när din far muntligen förklarat att det var hans vilja att testamentera en summa pengar till din dotter. För att hans testamente skulle uppfylla formkraven för ett holografiskt testamente hade han behövt underteckna testamentet. Dessutom måste din far ha ansett att en nödsituation förelåg. Ett testamente som inte uppnår formkraven är inte giltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2644)
2020-10-28 Kan jag testamentera till min bonusson?
2020-10-27 Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?

Alla besvarade frågor (85482)