Formkrav för testamente

2017-09-23 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan ett testamente skrivas med penna på papper? Får en av vittnena vara en före detta flickvän/sambo om hon ej nämns i testamentet dvs ej får några tillgångar eller annat testamenterat till sig?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler för testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Formkraven för ett testamente ska, för det första, vara skriftligt. För det andra ska två vittnen samtidigt vara närvarande när testator (den person som skapar testamentet) skriver under testamentet. (10 kap. 1 § ÄB)

Eftersom det är ett formkrav att testamentet ska vara skriftligt, blir svaret på din första fråga att ett testamente kan skrivas med penna och papper.

I din andra fråga undrar du om din före detta sambo kan vara vittne. Vad beträffar jäv för testamentesvittnen finns det både allmänt och särskilt jäv. Ett allmänt jäv innebär att en make, sambo, någon i släktskap i rätt upp- eller nedstigande släktskap (föräldrar, barn) eller är i svågerlag bevittnar testamentet. Angående samboskap är det avgörande vid tidpunkten för testamentets upprättande, om någon har bevittnat ett testamente efter att samboförhållande upphört föreligger inte allmänt jäv. Ett särskilt jäv innebär bland annat att den som erhåller något från testamentet inte får vara vittne. (10 kap. 4 § ÄB)

Du har i din fråga uppgett att personen som ska vara vittne är din före detta sambo och inte ska erhålla några tillgångar från dig. Enligt min bedömning föreligger då inte ett allmänt jäv eftersom samboskap inte föreligger när testamentet skrivs (ni är ju inte längre sambos). Jag gör en vidare bedömning att ett särskilt jäv inte heller föreligger eftersom din före detta sambo inte ska erhålla några tillgångar från dig. Min slutliga bedömning blir då att din före detta sambo kan vara testamentesvittne eftersom det inte föreligger allmänt eller särskilt jäv.

Om du vill läsa mer om testamentesvittnen hänvisar jag till en tidigare besvarad fråga av mig som du hittar här.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94413)