Formkrav för testamente

2015-01-29 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag behöver svar på lite frågor. Vilka formkrav ställs på ett testamente och var i lagen hittar jag det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelserna om vem som kan göra testamente och hur det ska upprättas finns i Ärvdabalk (1958:637) kapitel 9-10.

Som huvudregel måste man ha fyllt 18 år för att göra ett testamente. Ett undantag är att den som har fyllt 16 år också kan göra ett testamente för att förordna om egendom som han själv får råda över, exempelvis pengar som han har tjänat på eget förvärvsarbete (Ärvdabalk 9:1). Notera dock att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (Ärvdabalk 13:2). Inte heller är testamentet gällande om den som har gjort det har tvingats eller lurats därtill genom missbruk av exempelvis hans oförstånd (Ärvdabalk 13:3 första stycket).

För att testamentet ska vara gällande så måste det upprättas i laga form (Ärvdabalk 13:1). Det innebär att det ska upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro så ska testamentsskrivaren skriva under handlingen, och vittnena ska också styrka testamentet med sina namn. Vidare måste vittnena vara införstådda med att det rör sig om ett testamente (Ärvdabalk 10:1). Vittnena måste ha fyllt minst 15 år och får inte ha en psykisk störning som medför att de inte förstår innebörden av vittnesbekräftelsen. Vittnena får inte heller vara testamentstagare eller nära anhöriga till testamentsskrivaren (Ärvdabalk 10:4 första och andra styckena).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)