Formkrav för kollektivavtal

2020-12-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej,När två parter ska träffa kollektivavtal måste det ske genom en förhandling och måste en tydlig inbjudan gå ut till motparten att de önskar förhandla om en intressefråga som de vill ha befäst genom KA? Eller räcker det att parterna spontant under t.ex. ett "vanligt" möte träffar KA förutsatt att alla krav i 23 § MBL är uppfyllda och att båda parter har avtalsavsikt att träffa KA?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du verkar ha koll på så definieras kollektivavtalet i 23 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Formkrav för kollektivavtal

För att en handling ska betraktas som ett kollektivavtal krävs att ett antal formkrav är uppfyllda. Det ska för det första vara ett avtal mellan å ena sidan en arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare och å andra sidan en facklig organisation. För att det ska uppkomma ett avtal krävs att båda parter haft avsikt att träffa avtal, eller åtminstone att parterna givit varandra berättigad anledning att anta att man vill ingå avtal. Parterna behöver däremot inte ens ha haft för avsikt att avtalet ska utgöra just ett kollektivavtal för att det ska betraktas som ett sådant. Så länge avtalet uppfyller alla formkrav som ställs för ett kollektivavtal, betraktas det "automatiskt" som ett sådant.

Förutom att det ska finnas en partsavsikt att ingå någon form av avtal, ska avtalet röra anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet ska också vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Det krävs också att företrädarna på båda sidor är behöriga att ingå avtalet för respektive part.

Sammanfattning

Det ställs alltså inga särskilda krav på att ett kollektivavtal måste upprättas genom någon viss typ av förhandling eller att en part innan förhandlingen gjort klart för motparten att de vill förhandla om ett kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan alltså komma till under ett "vanligt" möte, så länge formkraven i 23 § MBL är uppfyllda. Det viktiga är att båda parter under mötet haft avsikt att rättsligt binda sig till det som diskuterats, det vill säga ingå någon form av avtal.

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?