Formkrav för hyresgästs uppsägning av hyresavtal

2020-01-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Jag skickad Mail om uppsägning av vårt hyresavtal (lägenhet) den 28. Okt. I mail-retur samma dag fick jag veta att uppsägning skall ske på hyresvärdens hemsida med inloggning via Bank ID. Jag loggade in den 29. Okt. och registrerade uppsägningen via "kontakt-formuläret" på hemsidan. Jag fick inte svar och skickade påminnelse i mail den 25. Nov. Samma dag bekräftar hyresvärden mottagande av den andra uppsägningen men säger att jag använd "fel formulär". Efter nya instruktioner blev det rätt och uppsägningen blev registrerat och bekräftat. Hyresvärdens uppsägningsdatum är nu 25. Nov. och dom kräver att jag betalar hyra ut Feb. 2020 (3 mnd).Gäller min första uppsägning som var skriftlig (email och via hyresvärdens web-sida) eller måste det ske via deras instruktioner? I möte med hyresvärden erkänner dom att befintlig instruktion kan missuppfattas och lovar se över hur det kan göras tydligare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB).

Utredning

I 12 kap. 8 § 1 st. JB anges att en uppsägning av ett hyresavtal som huvudregel ska vara skriftlig. I praxis har ett meddelande via e-post ansetts uppfylla kravet på skriftlighet. Många faktorer är relevanta för att avgöra om uppsägningen ska anses giltig, bland andra att uppsägningen ska vara skriftlig, att den ska ha kommit mottagaren till del, att rätt adressat angetts, att rätt person sökts och att den innehåller en tydlig förklaring att hyresavtalet ska sägas upp. Av 12 kap. 1 § JB framgår att bestämmelser i kapitlet vinner företräde framför avtalsvillkor som avviker från dessa om inte annat sägs.

Enligt min uppfattning är din första uppsägning antagligen giltig. Detta baserar jag på att du, såsom jag tolkar din fråga, har skickat en skriftlig uppsägning till din hyresvärd, att vederbörande har svarat att du bör genomföra uppsägningen på ett annat sätt (och därmed med nödvändighet tagit del av din uppsägning) och att det av allt att döma tydligt framgick att det rörde sig om en uppsägning. Såsom konstaterats spelar det ingen roll om det framgår av det relevanta avtalet att uppsägning från din sida måste ske med ett visst formulär eftersom avtalsvillkor som avviker från 12 kap. 8 § JB inte är giltiga gentemot dig som hyresgäst.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att låta din hyresvärd ta del av mitt resonemang i detta svar och stå fast vid att din första uppsägning måste anses giltig. Jag bedömer det som osannolikt, men om de kan presentera argument för varför din uppsägning inte skulle vara giltig rekommenderar jag att du återigen kontaktar en juridisk rådgivare.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1416)
2020-09-22 Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?
2020-09-21 Uppsägning av ett tidsbestämt hyresavtal
2020-09-14 Rätten till förråd vid hyresrätter
2020-09-08 Borgensmans eventuella ansvar vid nytt hyresavtal

Alla besvarade frågor (84259)