Formkrav för gåvobrev gällande fastighet

2018-10-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi har skrivit ett gåvobrev gällande fastighet där bara ett vittne närvarade vid underskrifter det andra vittnets underskrift skrivs i när vi åkt hem vad säger lagen egentligen om detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!

Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap 29§ jordabalken) vilket innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten såsom gåva, hur stor del som överlåtits och slutligen måste både givare och mottagare skriva under.

Uppfyller gåvobrevet ovanstående formkrav är det giltigt. Det krävs alltså inget bevittnande av namnteckningen.

Däremot har det betydelse att namnteckningarna bevittnas då gåvotagaren med hjälp av gåvobrevet ska söka lagfart på fastigheten. För att få lagfart måste underskrift bevittnas av två vittnen (20 kap 7§ jordabalken).

Kravet på bevittnande av namnteckningen är alltså inte kopplat till gåvobrevets giltighet, utan till möjligheten att kunna söka lagfart på en fastighet som man har fått i gåva. När en underskrift bevittnas krävs att vittnet är närvarande och ser på när avtalet skrivs under. Vittnet kan alltså inte i efterhand bevittna en redan gjord namnteckning. Nackdelen av att inte ha haft vittnen närvarande vid upprättande av gåvobrevet är att alltså gåvomottagaren inte kan söka lagfart på fastigheten. Så jag rekommenderar att gåvobrevet bevittnas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1861)
2019-08-19 Gäller privatuthyrningslagen eller hyreslagen när jag vill hyra ut ärvd villa?
2019-08-16 Svårt att åberopa urminnes hävd
2019-08-14 Gåva mot arv vid överlåtelse av fastighet?
2019-08-12 Är jag skyldig att klippa den sida av häcken som vetter mot min granne?

Alla besvarade frågor (72168)