FrågaAVTALSRÄTTGåva23/02/2014

Formkrav för gåva (fastighet)

Vi vill överlåta vårt hus till vårt enda barn och arvtagare. Hur skriver vi det juridiska avtal som måste skrivas. Vi har lån på 1 600 000:- och huset är värderat till 3,2 miljoner.

Lawline svarar

Hej och tack för er fråga

För att en gåva av fastighet ska vara giltigt måste enligt 4 kap 29 § och 4 kap 1§ jordabalken (JB) gåvobrevet vara skriftligt och innehålla vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Det måste även skrivas under av både gåvogivare och gåvotagare. Gåvomottagaren måste sedan inom tre månader söka lagfart för fasigheten denne fått i gåva enligt reglerna i 20 kap. JB

Länk till jordabalken hittar ni https://lagen.nu/1970:994

Mer information om gåvobrev och om ni önskar hjälp att utforma ett sådant finns här   http://lawline.se/avtal/gavobrev

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning