Formkrav för fullmakt

2019-04-19 i Formkrav
FRÅGA
Mitt bohag befinner sig i en svensk flyttfirmas lager i Visby på Gotland. En annan tysk flyttfirma kommer transportera bohaget till Berlin där jag nu bor den 15 maj. Men då jag inte har möjlighet närvara vid transporten själv behöver den tyska flyttfirman en svensk fullmakt från mig så att de kan få tillgång till bohaget.Hur ska en sådan fullmakt se ut och vad behöver jag tänka på i övrigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för fullmakter. De kan alltså se ut hur som helst. I praktiken blir fullmaktens utformning en fråga mellan avtalsparterna, dvs. mellan dig och den svenska flyttfirman. Jag rekommenderar därför att du frågar dem vilka krav de har på fullmakten. I normalfallet brukar det räcka med en papperslapp, på vilken framgår: en uppdragsbeskrivning, en uppgift om vem fullmakten gäller för, en underskrift samt ort och datum för underskriften.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inget särskilt du behöver tänka på vad avser själva fullmakten. Det enda jag kan komma på är att du bör vara noga med uppdragsbeskrivningen, så att du ger den tyska flyttfirman de behörigheter och befogenheter som behövs för att utföra jobbet. Det kan vara en bra idé att begränsa fullmaktens omfattning, antingen genom en detaljerad uppdragsbeskrivning, eller genom en tidsbegränsning. Om du vill kan du begagna dig av vår avtalsrobot, som kan plocka fram en skräddarsydd fullmakt åt dig, men det går lika bra att skriva den på frihand.

I övrigt kan det finnas en del att tänka på, exempelvis vem som ska stå risken för att ditt bohag kommer bort eller skadas under transporten. Normalt reglerar man sådana frågor i själva transportavtalet. Det kan finnas oändliga juridiska konsekvenser av en transport, och jag har ingen möjlighet att gå igenom dem utan att ha fått en mer specifik förfrågan först. Du är självklart välkommen att återkomma med sådana frågor.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97717)