FrågaAVTALSRÄTTFormkrav18/06/2014

Formkrav för fullmakt?

Hej. Jag har gett min fullmakt till min syster att hjälpa vår mamma med att betala räkningar eftersom hon lider av demens. Nu har hon avlidit, min syster och jag har inte pratat med varandra på fyra år. Nu visar det sig att all kvarlåtenskap är borta, rubb och stubb. På fullmakten fanns det inget till och från datum och ingen har bevittnat min namnteckning. Då är min fråga är fullmakten giltig trots att den inte är komplett ifylld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fullmakter behandlas i avtalslagens andra kapitel (se

https://lagen.nu/1915:218#K2). Det finns inga direkta formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Fullmakten som du har utfärdat gäller därmed trots att det inte finns något datum nedtecknat, och trots att den inte har bevittnas.

Observera dock att om din syster har utsetts till god man/förvaltare för er mamma så har hon en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndarnämnden för de ekonomiska handlingar som hon har företagit för er mammas räkning. Om du misstänker att något inte har gått rätt till kan du i egenskap av dödsbodelägare vända dig till överförmyndarnämnden i din mammas kommun och begära att få ta del av dessa handlingar.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo