Formkrav för fullmakt?

2014-06-18 i Formkrav
FRÅGA
Hej. Jag har gett min fullmakt till min syster att hjälpa vår mamma med att betala räkningar eftersom hon lider av demens. Nu har hon avlidit, min syster och jag har inte pratat med varandra på fyra år. Nu visar det sig att all kvarlåtenskap är borta, rubb och stubb. På fullmakten fanns det inget till och från datum och ingen har bevittnat min namnteckning. Då är min fråga är fullmakten giltig trots att den inte är komplett ifylld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fullmakter behandlas i avtalslagens andra kapitel (se

här). Det finns inga direkta formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Fullmakten som du har utfärdat gäller därmed trots att det inte finns något datum nedtecknat, och trots att den inte har bevittnas.

Observera dock att om din syster har utsetts till god man/förvaltare för er mamma så har hon en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndarnämnden för de ekonomiska handlingar som hon har företagit för er mammas räkning. Om du misstänker att något inte har gått rätt till kan du i egenskap av dödsbodelägare vända dig till överförmyndarnämnden i din mammas kommun och begära att få ta del av dessa handlingar.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)