Formkrav för framtidsfullmakt

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har tillsammans med min framlidne make en gemensam dotter, som blir min huvudarvinge. Hon har ännu inte fått ut något farsarv. Min dotter är bosatt i Norge men har kvar sitt svenska medborgarskap. Jag vill ge henne framtidsfullmakt att företräda mig, om jag p.g.a. varaktig sjukdom eller demens in längre kan sköta mina angelägenheter. Finns det några hinder för att ge henne dylik fullmakt?Ska framtidsfullmakten endast skrivas under av fullmaktsgivaren, i närvaro av 2 myndiga vittnen?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Behovet av någon form av framtidsfullmakt har diskuterats i Sverige från och till under ett antal år. Tanken med fullmakten är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre har möjligheten att besluta själv, exempelvis om man skulle bli dement (1 §). Framtidsfullmakten är tänkt att funka som ett slags komplement till god man och förvaltare och "vanlig fullmakt".

En framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §).

Värt att nämna är att framtidsfullmakt inte omfattar vård eller tandvård och familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente.

För att en framtidsfullmakt ska bli gällande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att fullmakten är skriftlig och bevittnad av två vittnen (OBS! Vittnena får inte vara fullmaktshavare, alltså de som har rätt att företräda den som inte längre kan besluta själv), det krävs också att det av fullmakten framgår att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (enligt 4 och 5 §§). I övriga villkor kan man exempelvis bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, om man vill att exv. en domstol ska pröva frågan. Om man uppfyller kraven i 3 och 4 §§ så börjar fullmakten annars gälla när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation som beskrivs i 1 §, alltså när man pga. sjukdom eller liknande inte längre kan besluta själv.

Man har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i de fall man har motstridiga intressen enligt 17 §, i övriga fall ser jag ingen anledning till att din dotter inte skulle kunna vara fullmaktshavare (så vida hon kan förvalta över sig själv).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1449)
2022-01-25 Fullmaktshavare i en framtidsfullmakt
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (98667)