Formkrav för ett giltigt testamente

2017-03-02 i Testamente
FRÅGA
Har en morbror som testamenterat sin del i boet till en annan släkting. Vad jag förstår så har inga vittnen varit närvarande när testatorn skrivits under testamentet. Detta kan väl inte vara riktigt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda (10:1 ärvdabalken). Precis som du skriver är ett av dessa formkrav att testamentet ska vara bevittnat. Två vittnen ska samtidigt närvara då testatorn skriver under testamentet. Utöver detta krävs för ett giltigt testamente att vittnena själva skriver under samt att de förstår att det är ett testamente de bevittnar, att vittnena inte är under 15 år eller lider av en psykisk störning och att vittnena inte är närstående till testatorn (make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag) (10:4 ärvdabalken).

Formkraven är stränga och om de inte uppfylls så föreligger inget giltigt testamente (13:1 ärvdabalken). Det måste dock väckas en klandertalan av ett ogiltigt testamente och detta måste ske inom sex månader efter att en arvinge har tagit del av testamentet. Väcker arvingen inte klandertalan inom sex månader förlorar denne rätten att klandra testamentet (14:5 ärvdabalken).

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2733)
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?

Alla besvarade frågor (88465)