FrågaAVTALSRÄTTFormkrav04/04/2016

Formkrav för en fullmakt

Skall fullmakt alltid bevittnas av två personer?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte några direkta juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att den ska anses giltig. En bra utgångspunkt är dock att den är tydlig, dvs att det enkelt ska framgå vem den är ställd till samt vilken rättshandling den omfattar. Det finns således inga särskilda villkor som gäller för att en fullmakt ska vara giltig, dvs det finns inget lagstadgat krav på att ett fullmakt måste vara bevittnad.

Observera dock att motparten som ska acceptera fullmakten kan kräva att fullmakten ska vara bevittnad för att den ska gälla. Jag råder dig därför att ta kontakt med motparten för att ta reda på dennes eventuella formkrav. Det bör tillika nämnas att grundläggande regler om fullmakt finns i 2 kap. i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Hittade du inte det du sökte?