Formkrav för bodelningsavtal samt registrering

2019-10-14 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Jag och min fd. man håller på och skriver ett bodelningsavtal efter vår skilsmässa. Vi bor dock på olika hemorter långt ifrån varandra. Så vi funderar på hur vi ska göra med vittnen som ska skriva på. Kan jag skriva under och ha två vitten från min hemort som bevittnar avtalet i 3 exemplar som sedan skickas till min fd man, som skriver under dessa 3 exemplar och som då blir bevittnade av två vittnen på hans hemort och att han sedan behåller 1 exemplar och skickar tillbaka 1 exemplar till mej och 1 exemplar till Tingsrätten eller Skatteverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det finns för formkrav på bodelningsvatal vid skilsmässa samt vart ni ska skicka in den för registrering.

Tillämplig lag
För att besvara din fråga kommer vi se till vad som står i Äktenskapsbalken (ÄktB) då den är tillämplig i frågor som rör samlevnad i äktenskap (1 kap. 1 § ÄktB).

Vittnen - inte ett formkrav
Kraven för att upprätta ett bodelningsavtal är att avtalet underskrivs av båda parter (9 kap. 5 § ÄktB). Tidigare har det funnits ett krav på vittnen, men detta finns inte längre kvar. Inte heller finns det något krav på att ni behöver skriva under avtalet samtidigt eller ens i egen person. Ni kan med andra ord till och med använda ett ombud för att skriva under avtalet för er räkning vid olika tidpunkter.

Detta innebär i ditt fall att du kan skriva under avtalet och skicka till din före detta man som i sin tur skickar in handlingen till skatteverket.

Bodelningsavtal till skatteverket – inte ett krav
Ni båda eller en av er får skicka in bodelningsavtalet skatteverket då ni signerat det (13 kap. 6 § ÄktB). Detta innebär att det inte finns något krav på att skicka in ett bodelningsavtal till skatteverket för registrering, det är giltigt ändå.

Däremot är det såklart bra att skicka in avtalet. Det är framför allt bra för att vara säker på att avtalet bevaras på ett bra sätt och därmed kan efterföljas vid en framtida konflikt. Det är såklart också av relevans att avtalet inte kan förstöras, komma bort eller liknande om den registreras hos skatteverket.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att avtalet endast behöver ha era namnunderskrifter för att vara giltiga. Några krav på vittnen eller samtidig närvaro finns alltså inte. Om ni vill registrera erat bodelningsavtal finns den möjligheten hos skatteverket, vilket tjänar en bra poäng ur bevissynpunkt. Registreringen är också ett bra sätt att säkert förvara avtalet för att säkra att det följs i framtiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (147)
2020-02-16 Formkrav för fullmakt
2020-02-12 Gåvobrev eller tillägg i befintligt samboavtal?
2020-01-29 Ska byte av borgensman för hyresrätt ske enligt viss form?
2020-01-20 Kontrakt vid köp av fordon

Alla besvarade frågor (77193)