Formkrav för arrendeavtal

2017-06-28 i Arrende
FRÅGA
Vi har attenderat en del mark runt vårt hus under ca 20 års tid. Arrendet sades upp i samband med markägarens bortgång då dottern ärvde allt. Det sades att arrendet skulle skrivas om och tillfalla oss igen, men inget har hänt på ca 3 år. Vi har fått ett muntligt löfte om att få behålla arrendet, men vad gäller? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett arrendeavtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, 8 kap. 3 § första stycket jordabalken. Det faktum att ni tidigare haft ett giltigt skriftligt arrendeavtal förändrar inte den saken. Det ni bör göra är att kontakta markägaren och be om att få ingå ett skriftlig arrendeavtal, ni har dock ingen legal möjlighet till att tvinga fram ett skriftligt arrendeavtal.

I de fall då arrendatorn tillträder marken efter att ett muntligt avtal om arrende ingåtts och formfelet inte beror på arrendatorn kan arrendatorn i vissa fall vara berättigad skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset, 8 kap. 3 § andra stycket jordabalken. Jag har dock svårt att se att ni skulle vara berättigade ett skadestånd ifall markägaren väljer att inte låta er nyttja marken. Detta eftersom ni inte tillträtt arrendestället efter det muntliga avtalet, utan istället nyttjat arrendemarken konstant sedan ni ingick det numera uppsagda arrendeavtalet för cirka tjugo år sedan.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98495)