Formkrav för äktenskapförord och testamente

Ett äktenskapsförord, testamente och avtal skrevs år1999.

Bevittnat av två personer.

Avtalet gällde att om det blev skilsmässa så skulle det vara enskild ekonomi och så skulle fastigheten säljas och pengarna delas. Samt var och en ta med sig det varje person hade med sig in i gemensamt hem.

På den tiden skulle det gällas att skriva som det gjordes, med vittnen osv..utan registering.

Frågan är nu om detta avtal fortfarande kan gälla även om det inte blev registrerades då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 10 kap. 1 § Ärvdabalken anges formkravet för testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt.

Regler om äktenskapsförords upprättande och giltighet finns i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att den upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Därutöver måste den även registreras hos Skatteverket. Utgångspunkten är att ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord får alltså ingen verkan förrän det blivit registrerat.

Utifrån den givna bakgrundsinformationen kan avtalet möjligen få verkan som testamente, då det inte kräver någon registrering för att upprätta ett giltigt testamente. Avtalet kan emellertid inte klassificeras som ett giltigt äktenskapsförord utan registrering hos Skatteverket.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning