Formkrav avtal

2015-07-25 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en Bostadsrättsföreningens muntlig överenskommelse med parkeringsbolagen angående parkeringsregler på bostadsområdet är giltig och på vilket sätt föreningens medlemmar ska informeras?Tycker att alla avtal eller överenskommelse borde vara skriftliga eller?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt avtalslagen (se här) kan avtal slutas såväl muntligen som skriftligen. Ett muntligt avtal har samma verkan som ett skriftligt.

Endast ett fåtal avtal kräver skriftlig form, så som när man köper en fastighet, se 4:1 Jordabalken här. Det är givetvis att föredra skriftlig form ur bevishänseende. Ifall avtalen påverkar medlemmarna bör detta framkomma på lämpligt sätt av föreningen.

Vänligen

Emil Forssell

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (202)
2020-07-02 Gäller muntliga avtal?
2020-06-29 Krav på skriftlighet
2020-04-30 Fråga om skolarbete rörande avtal
2020-04-29 Kan förlikningsavtal ingås muntligen?

Alla besvarade frågor (81681)