Former för ett anställningsavtals ingående

2017-03-18 i Övrigt
FRÅGA
Om ett förslag på Provanställningsavtal har upprättats, och arbetstagaren skrivit på. men inte företaget.vad gäller då? företaget besluta att inte gå vidare med den tilltänkta arbetstagaren.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Anställningsavtal ingås enligt svensk rätt utan formkrav. Detta innebär att en anställning kan anses vara upprättad även utan att ett skriftligt anställningsavtal finns mellan parterna.

Enligt allmän avtalsrätt är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt, rent praktiskt är det ju dock svårare att ett avtal har ingåtts om det inte finns nedskrivet. I ditt fall kan företaget anses ha ingått anställningsavtalet muntligt vid något tillfälle. Tveklöst är dock att företaget inte har ingått det upprättade provanställningsavtalet, detta är tveklöst eftersom avtalet inte är undertecknat. Företaget är inte bundet av ett avtal de inte skrivit på, ur denna aspekt är de alltså fria att gå vidare med en annan arbetstagare.

Det som blir avgörande i ditt fall är att se huruvida ett avtal kan anses vara ingånget på något annat sätt. Det är svårt att ge en bedömning av detta utan att ha en mer tydlig beskrivning av allt som hänt. Bevissvårigheter uppkommer i fall företagets accept av avtalet inte finns nedskriven.

För att få en mer klar bild över huruvida företaget kan anses ha ingått en accept muntligen råder jag dig att boka tid med en jurist här på Lawline och där presentera samtliga uppgifter som kan vara av vikt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95763)