Former för betalning vid skuldsanering.

2015-02-24 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej om jag blir beviljad skuldsanering kommer det dras på min lön då? Har inget på kronofogden eller inkasso. Jag ska få hjälp med mina skulder även om dom inte ligger på kronofogden el inkasso. Jag vill inte att dom ska gå in på lönen utan att det ska dras via autogiro. Går det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i Skuldsaneringslagen, nedan kallad Skul.

Vid skuldsaneringen bestäms en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp på dina skulder ska betalas (9 § 4 p. Skul). Inget i lagen säger att betalning måste ske på något visst sätt och den kommer heller inte ske per automatik. Tvärtom är det är helt och hållet ditt ansvar att följa betalningsplanen och se till att i rätt tid betala rätt belopp till rätt mottagare. Vad gäller former för betalning bör du därför i god tid innan betalning ska ske kontakta dem du har skulder till för att kunna besluta på vilket sätt skulderna ska betalas; genom autogiro, via inbetalningskort eller på något annat sätt. Eftersom jag tolkar din fråga som att du undrar om beloppen kommer dras direkt från din lön innan du själv får lönen utbetald så vill jag poängtera att utöver det faktum att det är ditt eget ansvar att se till att betalningsplanen följs är det dessutom så att i samma stund som Kronofogden beslutar att inleda skuldsanering får ingen utmätning ske på din lön (22 § Skul), vilket innebär att belopp för att täcka dina skulder inte får dras direkt på din lön.

Hoppas att du genom ovanstående fått svar på din fråga och jag är säker på att Kronofogden kommer förklara allt i detalj för dig om du blir beviljad skuldsanering. Är det något mer du undrar är du självklart välkommen att skicka in ytterligare frågor.

Lycka till!

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (158)
2020-06-26 Kan jag få skuldsanering trots att jag är dömd till att betala solidariskt skadestånd?
2020-06-10 Vad krävs för att få skuldsanering?
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?

Alla besvarade frågor (81677)