FrågaAVTALSRÄTTGåva10/11/2016

Formella krav för gåvobrev

hej. Min undran är, när man skriver ett gåvobrev skall alla var på plats o skriva under samtidigt vittnen och de personer det gäller eller kan man skriva på vid olika tillfällen då alla inte är närvarande.?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska nämnas att det i Sverige råder avtalsfrihet, det vill säga en frihet var och en har rätt att ingå (samt att inte ingå) avtal. Vad gäller avtal (gåvohandling är en form av ett avtal), finns inget strikt regelverk om huruvida avtalet ska vara utformat. Vad däremot gäller testamenten, finns ett krav på att vittnena ska vara samtidigt närvarande när testatorn skriver under (se härom Ärvdabalken 10 kap 1 §), något liknande krav finns emellertid inte vid utformande av ett gåvobrev. Således behöver inte alla vara på plats och skriva under avtalet under samma tillfälle, det är alltså okej att skriva under vid olika tillfällen då inte alla är närvarande.

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?