Förmånstagarförordnande till make

2020-11-16 i Make
FRÅGA
Hej!Är gifta. Inga gemensamma barn. Har äktenskapsförord. Alla mina tillgångar är enskild egendom. Går det att som förmånstagare till fonder och försäkring ange maken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på så sätt att du vill ange din make som förmånstagare. Alla dina tillgångar är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. Du undrar därför om det går att ange maken som förmånstagare.

Regler om förmånstagarförordnande i försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Försäkringstagaren har rätt att förfoga över personförsäkring genom förmånstagarförordnande, (14 kap 1 § FAL).

Huvudregeln är att försäkringsbeloppet som utfaller vid försäkringstagarens död ingår inte i kvarlåtenskapen när förmånstagare är insatt, (14 kap 7 § FAL). Det innebär att de normala reglerna för fördelning av kvarlåtenskapen inte tillämpas. Det som händer är att förmånstagaren får hela försäkringsbeloppet, vanligast med full äganderätt.

Detta gäller dock inte vid förmånstagarförordnande till efterlevande make. I dessa fall tillfaller hälften av beloppet den efterlevande maken med full äganderätt och hälften med fri förfoganderätt (dvs. att de blir föremål för efterarv). Det förutsätter dock att försäkringen utgjorde giftorättsgods. I ditt fall utgör försäkringen inte giftorättsgods.

Vad gäller när förmånstagaren är maken?

Ni har ett äktenskapsförord enligt vilket era respektive egendom är enskild. Det framgår inte att du har upprättat något testamente så jag utgår från att du inte har gjort det.

Högsta domstolen (HD) har år 1975 behandlat ett liknande fall som ditt. HD kom fram till en presumtion som ska gälla vid makes förmånstagarförvärv. Presumtionen innebär att förmånstagarförordnande inte föranleder avsteg från reglerna om sekundosuccession. Detta innebär att försäkringstagarens vilja (dvs. din vilja) antas vara att du inte vill göra avsteg från de normala reglerna om efterarv. Detta resulterar i, att din make kommer att erhålla försäkringsbeloppet med fri förfoganderätt, då sådan vilja hos dig antas föreligga. Att erhålla försäkringen med fri förfoganderätt innebär att den blir föremål för efterarv. Vilket i sin tur innebär att dina legala arvingar eventuellt kommer att erhålla försäkringsbeloppet när den efterlevande maken avlider. Om han däremot erhåller försäkringen med full äganderätt kommer försäkringen att tillfalla hans avringar vid hans bortgång.

Däremot kan presumtionsregeln brytas. Det krävs dock att det finns uttryck för annan vilja hos dig, att du vill att din make erhåller försäkringsbeloppet med full äganderätt. Uttryck för en sådan vilja kan framgå av ett testamente, där du uppger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken med full äganderätt.

Sammanfattning

Du undrade om det går att ange maken som förmånstagare, och det enkla svaret är JA. Dock kommer han att erhålla försäkringen med fri förfoganderätt om du inte på något sätt anger att du vill att han erhåller densamma med fullägande rätt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (471)
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt
2021-05-31 Fråga om en ärvt egendom kan ingå i en bodelning
2021-05-21 Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93146)