Förmånsrätt vid konkurs

Jag har lånat ut 30000 kr till min dåvarande mågs enskilda firma. Detta skedde 2016. Han påstår att det är bokfört som lån el skuld.

Nu går han i konkurs. Har jag någon chans att återfå dessa pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om du har någon chans att återfå de pengar som du har lånat till din svärsons enskilda firma som nu har gått i konkurs. Det korta svaret är att du i förhållande till andra eventuella borgenärer (det vill säga andra som lånat pengar till din svärsons enskilda firma, exempelvis banker) har en relativt liten chans att återfå dina pengar ur konkursen. I det följande redogör jag för varför så är fallet och vad du kan göra nu.

Reglerna som är relevanta för din fråga återfinns i konkurslagen (hädanefter förkortad KL) och förmånsrättslagen (hädanefter förkortad FRL).

Förmånsrätt vid konkurs

När någon går i konkurs och konkursförvaltaren ska dela ut pengar till de som hade lånat pengar till näringsidkaren finns det speciella regler som bestämmer vilka som i första hand ska få sina fodringar betalda och vilka som kommer längre ned på prioriteringslistan.

Först och främst ska konkurskostnaderna betalas. Det är sådana kostnader såsom lön till själva konkursförvaltaren och andra utgifter som själva konkursförfarandet innebär. (14 kap. 1 och 2 § KL)

I andra hand ska så kallade massafodringar betalas. Det är fordringar som kan ha uppstått efter att gäldenären (det vill säga den skuldsatta) har gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. (11 kap. 1 § KL)

Därefter ska fodringar som har särskild förmånsrätt betalas. Det är fordringar som avser viss specifik egendom. Som exempel på särskild förmånsrätt kan nämnas företagshypotek och panträtt i fast egendom. (5 och 6 § FRL)

Efter den särskilda förmånsrätten ska fodringar som har allmän förmånsrätt betalas. Som exempel på fodringar med allmän förmånsrätt kan nämnas arbetstagare som inte fått sin lön. (12 § FRL)

Om det efter alla dessa steg finns kvar pengar i konkursboet så kommer resterande fordringar att betalas så långt det räcker. Dessa kallas för oprioriterade fordringar och kommer alltså sist i prioriteringsordningen för vilka skulder som ska betalas. (18 § FRL)

I ditt fall

Som jag förstår beskrivningen i din fråga tillhör tyvärr dina utlånade pengar den sista kategorin, det vill säga oprioriterade fordringar. Oftast räcker inte pengarna i konkursboet till för att betala dessa fordringar, eftersom näringsidkaren annars inte hade behövt gå i konkurs.

Men det finns fortfarande hopp för dig. Eftersom din svärson har bedrivit en enskild näringsverksamhet innebär det att han kan ställas personligt ansvarig för eventuella skulder. Det innebär att du, efter att konkursen har avslutats, kan fortsätta kräva den enskilde näringsidkaren på betalning och att din svärson således kan få sina privata tillgångar utmätta av Kronofogdemyndigheten.

Skulder inom familjen kan dock vara ett känsligt ämne för vissa och jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din svärson i första hand. Du kan även ta kontakt med konkursförvaltaren och fråga om hur dina utsikter i konkursen ser ut.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo