Förmansorder 24:8 BrB

FRÅGA
Förmans order 24kap 8§, vad menas med lydnadsförhållandets art och gärningens beskaffenhet?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

24:8 BrB lyder i sin helhet:

En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern

Vad menas med lydnadsförhållandets art?

Ansvarsfrihet på grund av förmans order är inte begränsad till en viss kategori av lydnadsförhållanden, utan gäller på alla områden, både i offentlig och privat sektor. Det framgår av lagtexten att karaktären av lydnadsförhållandet i ett enskilt fall har betydande påverkan på om och hur bestämmelsen ska tillämpas. Ju starkare intresset av lydnad är, desto större utrymme finns det för ansvarsfrihet . Lydnadsplikten är starkast i militära förhållanden.Vad menas med gärningens beskaffenhet?

I huvudsak ska bestämmelsen tillämpas vid överträdelser av förseelsekaraktär. När det gäller andra typer av brotten är det svårt att ange några allmänna principer för hur enskilda fall ska bedömas. Det beror övervägande på hur omständigheterna i övrigt sett ut: vilken insikt den som uppfyllt ordern haft om de verkliga förhållandena, vad han i det konkreta läget haft för handlingsalternativ, osv. Den som genomför en order som innebär att en brottslig gärning begås kan inte räkna med ansvarsfrihet i fall att brottet är folkmord eller andra brott enligt lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse, eller enligt internationella överenskommelser på området
Hoppas du fick svar på din fråga,

med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98657)