Förmåner som erhållits på grund av tjänst, ska dessa beskattas?

2020-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag arbetade under 2018 på ett företag och jag var under förra året med i olika reklamjippon för att marknadsföra företagets produkter. För att visa sin uppskattning lottade företaget ut en resa till Australien till ett värde av 40 000 kr som jag vann. Är denna resa skattepliktig?
SVAR

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst behandlas i 11:e kapitlet i inkomstskattelagen. Huvudregeln är att förmåner som erhålls på grund av tjänst ska tas upp en som en intäkt. Som jag har tolkat det har du erhållit resan på grund av din anställning och värdet av Australienresan är därmed en förmån på grund av anställning, även om resan lottats ut till dig. Förmån av resan ska därför tas upp med 40 000 kr under "inkomst av tjänst". Resan ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 11:e kapitlet 1 § i inkomstskattelagen.

Förmåner som värderas som inkomst enligt lagens mening och ifall inkomsten ges i annat än pengar ska värdet beräknas enligt marknadsvärdet. Detta regleras i 61 kap 2 § inkomstskattelagen. Det vill säga vad det skulle ha kostat dig att själv köpa/ordna motsvarande resa för pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (189)
2021-03-31 Beskattning av tävlingsvinster
2021-03-25 Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?
2021-03-20 Vad innebär uttagsbeskattning?
2021-03-17 Brottsligt att tjäna svarta pengar?

Alla besvarade frågor (91260)