Förlorar jag min återanställningsrätt om jag tackar nej till ett erbjudande om sommarjobb?

2021-04-17 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angende lagen om återanställningsrätt. Jag är tillsvidareanställd och blev varslad pga arbetsbrist. Jag har skrivit på uppsägningspappret men redan nu under uppsägningstiden har jag blivit erbjuden sommar jobb där det inte framkommer tidsperiod. Min fråga är om jag kan mista min företrädesrätt på återanställning om jag tackar nej till detta erbjudande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan berör företrädesrätt till återanställning vilket behandlas i anställningsskyddslagen (LAS).

Ska man tacka ja eller nej till ett jobberbjudande?
Om en arbetsgivare lämnar ett skäligt erbjudande om återanställning måste man tacka ja till det för att inte gå miste om sin återanställningsrätt (27 § 3 st LAS). Det innebär alltså att om arbetsgivaren erbjuder ett oskäligt arbetserbjudande så kan arbetstagaren avvisa det erbjudandet utan att förlora sin företrädesrätt. Frågan är alltså om erbjudande om sommarjobb är ett sådant skäligt erbjudande du måste tacka ja till, eller om det istället ska anses vara oskäligt och som du därför kan tacka nej till.

Vad som räknas som ett skäligt erbjudande varierar från fall till fall. Arbetsdomstolen har i sin rättspraxis meddelat att ett erbjudande om visstidsanställning om 3 månader varit oskäligt för en anställd som varit anställd i 5 år hos arbetsgivaren (AD 1982 nr 158). AD sa att om det föreligger risk för att arbetstagaren skulle gå miste om erbjudanden om tillsvidareanställning är erbjudandet inte något som skäligen borde antas.

Jag vet inte hur länge du har varit anställd, om arbetsuppgifterna du kommer få under sommarjobbet är samma/liknande som de du hade under tillsvidareanställningen etc. Du skriver dock att erbjudandet inte har någon begränsad tidsperiod vilket troligtvis skulle tala för att erbjudandet är skäligt och som du därmed bör tacka ja till för att inte riskera att gå miste om din företrädesrätt.

Avslutning och råd
Jag kan tyvärr inte göra någon närmare bedömning i ditt fall eftersom jag som sagt vet för lite om omständigheterna kring din tidigare anställning. Om det är så att du har varit anställd många år hos arbetsgivaren (ca 5 år kanske) så är erbjudandet nog inte skäligt mot bakgrund av det rättsfall jag redovisade för ovan. Om du har varit anställd kortare tid, kanske något/några år, skulle jag nog säga att erbjudandet troligtvis skulle bedömas som skäligt (särskilt mot bakgrund av att anställningen inte verkar tidsbegränsad). Du bör därmed tacka ja till erbjudandet för att inte riskera att förlora din återanställningsrätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96402)