Förlikning inom konsumentförhållanden

2018-09-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vad säger lagen om ett villkorat prisavdrag enligt det jag beskriver som följer?Jag har reklamerat en el-cykel och begärt att få köpet hävt med full återbetalning. Dessutom har jag skrivit hur jag upplever att företaget i fråga har agerat mot mig i samband med köpet och vid service och kompletterande köp därefter. Det gjorde jag på deras funktion för att recensera på Facebook. Man har inte kommenterat min recension på något sätt. Däremot har man erbjudit mig ett avdrag på priset för cykeln med 6 000kr villkorat med att jag tar bort min recension.Cykeln betalade jag 39 990kr för. Vad säger lagen om detta förfarande från företagets sätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att du har köpt en el-cykel från ett företag. Jag utgår från att du har köpt cykeln som privatperson, d.v.s. inte som en del i någon näringsverksamhet du eventuellt bedriver. För sådana köp av lösa saker, d.v.s. sådana som sker mellan en näringsidkare som säljare och en konsument som köpare, gäller reglerna i konsumentköplagen (hädanefter KKöpL).

KKöpL är så kallat "tvingande" (se 3 § KKöpL). Detta innebär att en näringsidkare inte kan, i köpeavtalet, ställa upp villkor som är mindre förmånliga för konsumenten än de regler som framgår av KKöpL. Jag förklarar med ett exempel. Du köper en tv av en näringsidkare. I avtalet anges att du inte har rätt att häva köpet, oavsett vad som händer. Ett sådant villkor är inte ovanligt i kommersiella avtal (avtal mellan två näringsidkare) och är alltså som utgångspunkt fullt giltigt. Men eftersom KKöpL, beträffande konsumentförhållanden, anger att konsumenten under vissa förhållanden har rätt att häva, träder lagens tvingande kraft in och åsidosätter avtalsvillkoret. Effekten blir att du i så fall har rätt att häva enligt KKöpL:s regler, trots avtalsvillkoret.

Nu är dessvärre din situation annorlunda. Det är nämligen bara på förhand uppställda avtalsvillkor som KKöpL:s tvingande verkan har effekt på. Det är fullt tillåtet för en konsument och en näringsidkare att, sedan problem uppstått t.ex. beträffande den köpta varan, komma överens om en lösning. Att en sådan lösning avviker från reglerna i KKöpL har ingen betydelse, utan en sådan överenskommelse har verkan ändå.

Det är ofta fördelaktigare för båda parter att lösa en uppkommen tvist genom en förhandling och en förlikning. Då sparar man kostnader och forskning visar att båda parter oftare anser sig nöjdare i en sådan situation. Det är således fullt tillåtet för företaget i ditt fall att erbjuda dig ett prisavdrag i utbyte mot att du tar bort recensionen. Om du inte vill ta detta erbjudande, står det dig fritt att vända dig till domstol för att utkräva dina rättigheter. Dina rättigheter, t.ex. din rätt till hävning eller prisavdrag, kommer i ett sådant fall bedömas mot reglerna i KKöpL.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är okej att företaget ger dig det erbjudandet som det gjort. Vill du inte gå med på detta, kan du vända dig till domstol. Tack än en gång för din fråga. Vid eventuella kortare följdfrågor eller om du är intresserad av att få hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (803)
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation
2019-03-01 Möjligheter att häva köp av bil köpt på bilfirma
2019-03-01 Vad gäller om en vara inte fungerar som förväntat?

Alla besvarade frågor (66900)