Förlängningsklausul i hyresavtal vid utebliven uppsägning

2020-05-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej.Jag har hyrt ut en del av min företagslokal med dessa villkor:Hyresperiod 12 månader. Skriftlig uppsägning ska ske senast 6 månader innan hyresperiodens slut. Om inte skriftlig uppsägning sker inom utsatt tid fortlöper Hyresperioden 12 månader.Jag har inte fått in någon skriftlig uppsägning. Vad gäller? Hyresgästen ifråga anser att det inte fortlöper och att ingen mer likviditet ska ske.Vi har även ett muntligt avtal angående kassasystem på 36 månader där personen ifråga även motsätter sig likviditet. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Inledning
Jag ska nedan redogöra för vilka regler som gäller om ingen uppsägning har skett, samt vilket verkan hyresavtalet får på detta.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalkens (hädanefter benämnt JB) 12:e kapitel, även kallad Hyreslagen.


Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån
Inledningsvis kan jag berätta att hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att hyresvillkor som är mindre förmånliga för hyresgästen, än vad som framgår av lagen, inte gäller, 12 kap. 1 § JB.


Uppsägningstiden är sex månader för hyresgästen, men nio för dig
Uppsägningstiden för hyra av en lokal är nio månader eftersom avtalet löper på ett år. Man får dock avtala om en kortare uppsägningstid till hyresgästens förmån, vilket ni har gjort med en uppsägningstid på sex månader istället. Däremot är din uppsägningstid, såsom hyresvärd, fortfarande nio månader, 12 kap. 4 § JB. Detta beror som sagt på att ni inte får sluta avtalsvillkor som är mindre förmånliga för hyresgästen än vad bestämmelserna i lagen säger.

För att hyresgästen ska säga upp hyresavtalet i tid gäller alltså att han gör en skriftlig uppsägning sex månader innan de tolv månaderna har löpt ut. Uppsägningen måste alltså ske ett halvår i förväg.


Avtalet fortlöper i tolv månader vid utebliven uppsägning
Med tanke på att ni har skrivit in i hyresavtalet att det förlängs på tolv månader om uppsägning inte sker i tid är det precis vad som har hänt här. Man får skriva in en sådan förlängningsklausul i hyresavtalet och den är då gällande även om det inte är till hyresgästens förmån i just detta fall, 12 kap. 3 § JB. Hyresgästen är alltså skyldig att betala hyra i ytterligare tolv månader.

Råd och avslutning
Sammanfattningsvis är hyresgästen bunden till att hyra lokalen ytterligare tolv månader eftersom han inte har skickat in en uppsägning i tid (sex månader i förväg). Med tanke på att hyresgästen inte håller med om detta kan du alltid vända dig till hyresnämnen för att de ska pröva er tvist. Jag är lite osäker på om de tar upp just den här typen av mål då det inte framgår på deras hemsida, men det är kostnadsfritt att ansöka! Jag råder dig därför att skicka in en ansökan till hyresnämnden HÄR.

Skulle det vara så att de inte prövar ditt ärende kan du alltid få mer hjälp av en jurist här på byrån. Du kan alltid vända dig till oss i första hand också. I så fall är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Likaså gäller om du har några följdfrågor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag önskar dig ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91092)