Förlängning av visstidsanställning

2021-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag jobbar som lärare/lärarassistent på en grundskola och har en semestertjänst. Jag behöver varje 6 månader skriva på ett nytt anställningsavtal och har nu alltså gjort det tre gånger sedan 1,5 år tillbaka. Får min arbetsgivare fortsätta låta mig skriva på nya anställningsavtal varje 6 månader eller borde min anställning ha gått över i fast tjänst vid det här laget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har haft en anställning som räcker i 6 månader som sedan förlängts med 6 månader åt gången, vilket ska framkomma av ditt avtal. Detta räknas som en allmän visstidsanställning i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren behöver inga särskilda skäl för att anställa arbetstagare under en viss tid.

Däremot övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS). Det är alltså okej att ha flera visstidsanställningar efter varandra och du har 6 månader kvar innan din anställning övergår till en fast tjänst.

Hoppas att du har fått lite klarhet över vad som gäller!

Frida Nygren Björk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?