Förlängning av jordbruksarrende

2017-11-18 i Arrende
FRÅGA
Är det sant att arrendetiden är maximalt 25 år för jordbruksarrende och i så fall vad innebär det? Måste det ha varit avtalat 25 år i en följd enligt kontrakt eller räknas det även om arrendet löpt på 5 års kontrakt under 25 års tid? Om så är fallet, vad händer om 25 år passerat? Är det då en ny 25 års period som gäller? Det känns som om att det är helt vansinnigt att arrendera ut sin mark då det är näst intill omöjligt att få tillgång till den i ett senare skede i livet!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är sant att du endast kan skriva arrendeavtal på max 25 år när det gäller jordbruksarrende. Detta kan du hitta i 7 kap 5 § Jordabalken. Denna maxgräns gäller däremot bara för varje enstaka arrendeavtal, du kan alltså skriva ett nytt arrendeavtal efter 25 år där du förnyar arrendet ytterligare 25 år.

För att säga upp arrende som avtalats på 5 år eller mer måste jordägaren eller arrendatorn meddela om uppsägning senast 1 år innan arrendeavtalet går ut. Sägs avtalet inte upp inom denna tid förlängs det med samma tid, dock högst en förlängning på 5 år. Uppsägningen måste vara skriftlig, 8 kap 8§ Jordabalken.

Om vi för enkelhetens skull säger att två personer avtalat om ett jordbruksarrende på 25 år. För att det automatiskt inte ska förlängas måste någon av parterna informera den andre om uppsägning efter högst 24 år. Skulle ingen av dem säga upp avtalet förlängs arrendet med 5 år åt gången. Det förlängs alltså inte med ytterligare 25 år om man missar uppsägningstiden.

Notera även att arrendatorn har rätt till förlängning om jordägaren säger upp arrendeavtalet. För att jordägaren ska kunna avbryta arrendet helt måste antingen arrendatorn misskött marken eller kan det avbrytas genom att jordägaren gör sannolikt att marken ska användas för egen del. Dessa undantag finns uppräknade i 9 kap 8 § Jordabalken och jag rekommenderar dig starkt att läsa dessa om du vill säga upp arrendeavtalet.

Vill du veta mer om jordbruksarrende rekommenderar att du läser 9 kap i Jordabalken. Kapitel 7 och 8 berör arrende i allmänhet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (226)
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?
2021-10-31 Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

Alla besvarade frågor (97415)