Förlängd visstidsanställning

2017-01-27 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej ! Jag jobbar ett företag som nu inte vet om dom vill förlänga mitt anställnigsavtal fler jag har varit hemma för mycket. Visst jag har varit sjuk och Har även haft inntyg samt legat inlagd på sjukhus. Detta kan jag förstå men dom räknar även in mina vab dagar i detta. Enligt företaget så är min sjukfrånvaro inte problemet utan helheten inklusive vab. Jag har en son som har problem med sina tarmar Och detta gör att han ofta blir sjuk. Läkare har kollat på han och det finns på papper att han är sjuk och harproblem med bland annat förstoppning och liknande som gör att han ofta blir hemma från dagis och jag måste vabba. Men får arbetsgivaren räkna in vab och hota med att inte förlänga för att jag varit hemma för mycket med mitt barn ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förutsätter i mitt svar att du har en tidsbegränsad anställning, alltså en anställning med ett automatiskt slutdatum.

Det innebär att en förlängning av din tidsbegränsade anställning blir en ny anställning. I Svensk rätt är fri anställningsrätt och avtalsfrihet, dvs arbetsgivaren har rätt att fritt välja motpart i avtalsförhållandet. Undantag till detta är diskrimineringslagstiftningen och föräldraledighetslagen. I Föräldraledighetslagen 16§ anges att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag beslutar i en anställningsfråga. I 3§ 5p Föräldraledighetslagen anges att en förälder har rätt att vara hemma för tillfällig vård av sjukt barn. Om anledningen till att du inte får ny anställning (förlängd anställning) är vård av sjukt barn är det alltså inte lagenligt.

Jag kan inte avgöra vad som gäller i detta specifika fall, men att endast på grund av att du varit hemma mycket med sjukt barn är inte något som får missgynna dig i anställningsprocessen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sara Aspelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?