Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?

Vi har en hyresgäst som vi har en avtalad tid på 9 månader. Kan man förlänga eller förnya detta avtal ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresavtal kan gälla på bestämd eller på obestämd tid. I detta fall så har ni ett avtal som gäller i nio månader. Avtalet gäller på bestämt tid. Detta betyder alltså att hyresavtalet, som utgångspunkt, upphör att gälla när det har gått nio månader. Ett avtal på bestämd tid, som varar längre än nio månader, måste dock sägas upp om någon av parterna vill att avtalet ska sluta gälla (12 kap. 3 § 2 st. jordabalken). Det är möjligt att förlänga det avtal som ni redan har med hyresgästen men det är också möjligt att ingå ett helt nytt avtal. Det är avtalsfrihet som gäller och ni får då komma överens med hyresgästen avseende frågan om avtalet ska gälla i fortsättningen eller inte.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett avtal som gäller på bestämt tid kan omvandlas till att gälla på obestämd tid (12 kap. 3 § 3 st. jordabalken). Detta kan ske då avtalsförhållandet har varat i mer än nio månader och ingen av parterna har sagt upp avtalet (12 kap. 3 § 3 st. 1 p. jordabalken). En sådan situation kan även inträffa om avtalsförhållandet har pågått under en tid som understiger nio månader och hyresgästen inte har flyttat ut, eller ombetts att flytta ut, när det har gått en månad sedan hyresförhållandet upphörde (12 kap. 3 § 3 st. 2 p. jordabalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”