Förläggning av semester - vem bestämmer?

FRÅGA
Hej, Enligt lag har jag rätt till 4 veckors sammanhängande semester under sommaren.Men min fråga är, hur många veckor kan arbetsgivaren tvinga mig att/måste jag att ta ut under sommaren??Jag har en dotter som bor utomlands och jag vill gärna sprida semestern o hälsa på henne under vår och höst om möjligt. Fungerar inte att hälsa på henne under sommaren då det är alldeles för varmt där och det ej fungerar med min hälsa.Jobbar inom industrin och som tjänsteman, VD sekreterare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om semester regleras i semesterlagen (semL). Vad gäller vissa frågor är det möjligt att avtala om annat i kollektivavtal (2a § semL).

En arbetstagare har enligt lag rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 § semL). Om inget annat har avtalats ska arbetstagaren få en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti (12 § semL).

Som arbetstagare har du en viss medbestämmanderätt vad gäller ledighetens förläggning. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas en avtalad medbestämmanderätt för arbetstagarna, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning (10 § semL). Om inget annat har avtalats och om parterna inte kan komma överens är det dock arbetsgivaren som bestämmer. Om en arbetsgivare fattar ett beslut om semesterledighet på annat sätt än genom överenskommelse gäller att arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om detta senast två månader före ledigheten börjar. Om det finns särskilda skäl kan minst en månad före ledighetens början vara motiverat (11 § semL).

Sammanfattningsvis
Om en arbetstagare inte kommer överens med sin arbetsgivare om när semestern ska förläggas gäller att arbetsgivaren får bestämma. Detta innebär att din arbetsgivare har rätt att bestämma när du ska ta ut din semester, om inte annat följer av kollektivavtal eller annat avtal. Senast två månader före semesterns början ska din arbetsgivare ha meddelat dig om semesterledigheten.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?