Förkortad arbetstid på sommarjobbet

2015-07-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag sommarjobbar nu på ett stort företag och har kontrakt för totalt sju veckor med uppehåll enl ök. Nu säger min chef att jag bara får jobba totalt fem veckor eftersom min handledare går på semester sen och då kan jag inte jobba kvar. Kan han göra så? Uppenbarligen är vi inte överens om detta då jag behöver pengarna och förlorar ca 10000 på att jobba två veckor mindre än jag tänkt. Hade jag vetat detta från början hade jag tackat ja till ett annat jobb där jag vet att jag kan jobba längre. Det här känns inte okej! Hur går jag vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svaret på din fråga kommer att bero lite på dels hur anställningsavtalet ser ut, och dels om det finns kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. De grundläggande reglerna om anställningsskydd hittas i lagen om anställningsskydd, LAS.

En anställning är som huvudregel "tillsvidare" och då gäller en uppsägningstid på minst en månad - som dock kan vara ännu längre om det står i avtalet eller om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren överstiger två år (LAS 4 § och 11 §).

Anställningar av typen sommarjobb är dock i allmänhet tidsbegränsade anställningar, antingen av typen allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning (LAS 5 §). Enligt grundregeln en tidsbegränsad anställning inte sägas upp under pågående anställning, om man inte avtalat om det, men i anställningsavtalen för tidsbegränsade anställningar avtalar man i stort sett alltid om uppsägningstid - som i så fall, precis som ovan, är minst en månad.

Under uppsägningstiden har man rätt till lön och andra förmåner.

Många av reglerna i LAS är dock vad man kallar semi-dispositiva - detta innebär att arbetsgivaren genom att teckna kollektivavtal med facket kan frångå LAS-reglerna. Detta innebär att både förmånligare och mindre förmånliga regler kan gälla för din anställning, beroende på om och i så fall vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Mitt råd till dig är att kontakta facket, de har koll på gällande kollektivavtal och arbetsgivaren är tvungen enligt lag att lyssna på dem om de kallar till förhandling.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll