Förköpsrätt fast egendom

2020-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi hyr ett hus idag, i hyresavtalet skrevs det in att vi har förköpsrätt.Gäller förköpsrätten nu när huset ska säljas, gäller den för utgångspriset eller inte alls?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I svensk rätt gäller som en allmän princip att en utfästelse om framtida försäljning av fast egendom inte är bindande (se formkraven för fastighetsöverlåtelser i 4 kap. 1 § jordabalken). Klausuler om förköpsrätt för fastigheter har i praxis generellt varit utan rättslig verkan (se tex. NJA 1990 s. 18 och NJA 1993 s. 468).

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2033)
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?
2021-04-11 Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?
2021-04-08 Vem han ansvar vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet?

Alla besvarade frågor (91260)