Förköpsrätt fast egendom

2020-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi hyr ett hus idag, i hyresavtalet skrevs det in att vi har förköpsrätt.Gäller förköpsrätten nu när huset ska säljas, gäller den för utgångspriset eller inte alls?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I svensk rätt gäller som en allmän princip att en utfästelse om framtida försäljning av fast egendom inte är bindande (se formkraven för fastighetsöverlåtelser i 4 kap. 1 § jordabalken). Klausuler om förköpsrätt för fastigheter har i praxis generellt varit utan rättslig verkan (se tex. NJA 1990 s. 18 och NJA 1993 s. 468).

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84508)