FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/06/2020

Förköpsrätt av fastighet

Min bror och jag ärvde en stor fritidstomt med två stugor som låg nära varandra.

Vi kom inte överens om skötsel mm och beslutade klyva tomten i två delar med en stuga på varsin tomt.

För att förhindra framtida försäljning av en av de nya tomterna skrev vi ett avtal :

" Parterna är överens att vid eventuell framtida försäljning av respektive nyuppkommen fastighet erbjuda sin ursprungliga hälftenägare till fastigheten xxxx:Z förköpsrätt före genomförandet av den nya försäljningen. Avtalet underskriven av oss båda.

Nu har min bror gett bort sin andel till en utomstående.

Kan jag med hänvisning till paragrafen underkänna gåvan

PS gåvomottagaren barfota lagfart allt bakom ryggen mig

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först måste jag tyvärr upplysa om att avtal om förköpsrätt av fastigheter inte är tillåtna i svensk rätt enligt ett antal avgöranden av Högsta Domstolen. Så det avtal du och din bror ingått är av allt att döma utan verkan.

Nu framgår det inte riktigt av din fråga när ni kom överens om förköpsrätten. Om ni har skrivit in överenskommelsen i själva arvskifteshandlingarna finns det ändå en möjlighet att förköpsrätten kan bli giltig. Det är alltså ett undantag från huvudregeln (se t. ex. rättsfallet NJA 1990 s. 18). Dessvärre blir det troligen även i detta fall svårt att göra avtalet gällande eftersom din bror inte sålt fastigheten utan givit bort den som gåva.

Sammanfattningsvis så är min bedömning att du inte kan göra avtalet gällande i din situation. Eftersom jag inte känner till alla detaljer i ditt fall så råder jag dig att kontakta en jurist om du vill vara helt säker på vad som gäller just för dig.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000