Förköpsrätt av fastighet

2020-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min bror och jag ärvde en stor fritidstomt med två stugor som låg nära varandra.Vi kom inte överens om skötsel mm och beslutade klyva tomten i två delar med en stuga på varsin tomt.För att förhindra framtida försäljning av en av de nya tomterna skrev vi ett avtal : " Parterna är överens att vid eventuell framtida försäljning av respektive nyuppkommen fastighet erbjuda sin ursprungliga hälftenägare till fastigheten xxxx:Z förköpsrätt före genomförandet av den nya försäljningen. Avtalet underskriven av oss båda.Nu har min bror gett bort sin andel till en utomstående. Kan jag med hänvisning till paragrafen underkänna gåvanPS gåvomottagaren barfota lagfart allt bakom ryggen mig
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först måste jag tyvärr upplysa om att avtal om förköpsrätt av fastigheter inte är tillåtna i svensk rätt enligt ett antal avgöranden av Högsta Domstolen. Så det avtal du och din bror ingått är av allt att döma utan verkan.

Nu framgår det inte riktigt av din fråga när ni kom överens om förköpsrätten. Om ni har skrivit in överenskommelsen i själva arvskifteshandlingarna finns det ändå en möjlighet att förköpsrätten kan bli giltig. Det är alltså ett undantag från huvudregeln (se t. ex. rättsfallet NJA 1990 s. 18). Dessvärre blir det troligen även i detta fall svårt att göra avtalet gällande eftersom din bror inte sålt fastigheten utan givit bort den som gåva.

Sammanfattningsvis så är min bedömning att du inte kan göra avtalet gällande i din situation. Eftersom jag inte känner till alla detaljer i ditt fall så råder jag dig att kontakta en jurist om du vill vara helt säker på vad som gäller just för dig.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2013)
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Alla besvarade frågor (88409)